Winkelmand Geen producten
Categorieën
Kartonnage logo

Wet verkoop op afstand

Na enig getouwtrek is de Wet Verkoop op Afstand tot stand gekomen, welke koper en verkoper beiden moeten beschermen. De wet Verkoop op Afstand geeft duidelijk weer wat van wie verwacht wordt en tevens de consequenties zijn indien zaken niet gegaan zijn als omschreven. De leverancier heeft de nadrukkelijke informatieplicht en de consument herroepingsrecht.

 

De leverancier moet, voordat de koop wordt gesloten, minimaal de volgende informatie verstrekken:

 • de identiteit van de leverancier;
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de prijs van hetgeen wat verkocht wordt, het product of de dienst;
 • de betalingswijzen en leveringswijze met eventuele leveringskosten;
 • de geldigheidsduur van het aanbod, offerte of van de prijs;
 • bedenktijd voor de consument om de overeenkomst te beëindigen;
 • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering. Uiterlijk bij de levering dient deze informatie schriftelijk te worden bevestigd aan de koper, op een duurzame gegevensdrager.Naast voorgenoemde informatie moet de leverancier ook de volgende informatie verstrekken;
 • de voorwaarden en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken (tevens informatie over hoe producten te retourneren);
 • het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan; bijvoorbeeld: after sales service en garantie;
 • de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar;

 

Herroepingsrecht consument:

Een van de belangrijkste bepalingen in de nieuwe wet is het herroepingsrecht van de consument. Omdat de consument vooraf geen mogelijkheid heeft een goed te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van zeven werkdagen te gunnen waarbinnen deze het goed zonder opgaaf van redenen kan retourneren, of in het geval van een dienst, de overeenkomst kan ontbinden.

Het is de leverancier verboden hiervoor kosten in rekening te brengen anders dan de verzendkosten. De termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is, of in geval van dienstverlening, bij het sluiten van de overeenkomst.

Als de leverancier niet heeft voldaan aan de eerder genoemde informatieplicht, dan geldt een periode van drie maanden waarbinnen de consument het goed kan retourneren. Tussentijds kan de leverancier het defect in de informatievoorziening repareren. Vanaf het moment dat de reparatie kenbaar is gemaakt aan de consument, begint de periode van zeven werkdagen weer te lopen.

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, het moet dan gaan om:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

Uitzonderingen Wet verkoop op Afstand:

 • De regels in de wet Verkoop op Afstand gelden niet voor financiële diensten en gerelateerde diensten;
 • De regels gelden tevens niet voor de bouw en verkoop van onroerend goed, distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld automatieken), de verkoop bij opbod (bijvoorbeeld internet-veilingen) en overeenkomsten met een telefoonmaatschappij inzake het bellen met een openbare telefoon.

Cruciale veranderingen van de Wet Verkoop op Afstand;

 • De belangrijkste is dat de consument bij iedere e-commerce transactie een bedenktijd van 7 werkdagen krijgt om de transactie zonder opgave van redenen te herroepen;
 • Bij de leverancier wordt bovendien een uitgebreide informatieplicht gelegd. Wanneer hier niet aan voldaan wordt dan is de bedenktijd van de consument automatisch verlengd tot drie maanden voor iedere transactie. Duidelijk is dat de wet praktische consequenties kan hebben voor de bij e-commerce gebruikte algemene voorwaarden. Deze zullen in veel gevallen moeten worden aangepast. Ook de informatie die op het moment via de website wordt verschaft zal in veel gevallen niet toereikend zijn.

Let op !

Bij de Wet verkoop op Afstand geniet alleen de consument bescherming. Bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet.

 

Bron:eigenwebwinkelstarten.nl

Voor zowel bedrijven als particulier !

 

Powered by easyshopforyou.nl
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.